VIP
Chương trình VIP đã ra mắt tại TF88, kính mời tham gia
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
Có 3 lần nạp tiền
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP -
THƯỞNG HÀNG THÁNG -
MỪNG SINH NHẬT -
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.30%Hoàn trả thể thao
0.40%Hoàn trả E-sports
0.30%Hoàn trả casino
0.40%Hoàn trả Poker
0.60%Hoàn trả Nổ hũ
0.30%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
380,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
200,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP -
THƯỞNG HÀNG THÁNG -
MỪNG SINH NHẬT -
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.38%Hoàn trả thể thao
0.48%Hoàn trả E-sports
0.35%Hoàn trả casino
0.48%Hoàn trả Poker
0.70%Hoàn trả Nổ hũ
0.30%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
1,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
600,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 588
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT -
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.48%Hoàn trả thể thao
0.58%Hoàn trả E-sports
0.40%Hoàn trả casino
0.58%Hoàn trả Poker
0.80%Hoàn trả Nổ hũ
0.40%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
3,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
1,00,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 1,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 888
Yêu cầu
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.58%Hoàn trả thể thao
0.68%Hoàn trả E-sports
0.50%Hoàn trả casino
0.68%Hoàn trả Poker
1.00%Hoàn trả Nổ hũ
0.40%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
9,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
3,000,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 3,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 1,888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 2,888
Yêu cầu
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.68%Hoàn trả thể thao
0.78%Hoàn trả E-sports
0.60%Hoàn trả casino
0.78%Hoàn trả Poker
1.20%Hoàn trả Nổ hũ
0.50%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
20,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
6,000,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 5,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 3,888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 5,888
Yêu cầu
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.78%Hoàn trả thể thao
0.88%Hoàn trả E-sports
0.70%Hoàn trả casino
0.88%Hoàn trả Poker
1.60%Hoàn trả Nổ hũ
0.50%Hoàn trả xổ số
YÊU CẦU CẤP ĐỘ VIP
50,000,000
YÊU CẦU DUY TRÌ CẤP ĐỘ VIP
20,000,000
TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ
THƯỞNG NÂNG CẤP 10,888
Yêu cầu
THƯỞNG HÀNG THÁNG 5,888
Yêu cầu
MỪNG SINH NHẬT 8,888
Yêu cầu
TIỀN THƯỞNG HOÀN TRẢ
0.88%Hoàn trả thể thao
1.0%Hoàn trả E-sports
0.80%Hoàn trả casino
1.00%Hoàn trả Poker
2.00%Hoàn trả Nổ hũ
0.60%Hoàn trả xổ số
cấp
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5
VIP6
VIP7
TIỀN THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG THÁNG
% Nạp lại hàng tháng Tối thiểu tiền nạp
0 0
0 0
0 0
0 0
30% 3,500
30% 3,500
30% 3,500
TIỀN THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG THÁNG
Tiền thưởng tối đa Hoàn trả hết
0 0
0 0
0 0
0 0
5,888 15
8,888 15
12,888 15
CÁC TIỀN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI
Bet limit
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
Giới hạn cao
Giới hạn cao
Giới hạn cao
CÁC TIỀN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI
PHƯƠNG PHÁP THANH TOÁN ƯU TIÊN ĐỘi NGŨ CHĂM SÓC SÁCH HÀNG VIP 24/7
CÁC TIỀN THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI
THƯ MỜI THAM GIA CÁC SỰ KIỆN ĐỘC QUYỀN

Lưu ý: tất cả các khuyến mãi, tiền nạp và rút được tính bằng đơn vị VNDP.